Het Wijnkasteel

PRIVACY VERKLARING

Het Wijnkasteel vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Het Wijnkasteel kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Het Wijnkasteel is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

E-mail: info@hetwijnkasteel.nl
Post: Laan van Moerkerken 24, 3271 AK, Mijnsheerenland

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
• Gegevens zoals voor- en achternaam;
• Contactgegevens zoals: adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
• Geboortedatum;
• IP-adres;
• Internetbrowser of apparaat type;
• Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis;
• Aankoopgeschiedenis;
• Bestelgegevens;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een account op onze website aan te maken;
• Account- of lidmaatschapsnummer c.q. -naam;
• Inhoud correspondentie.

Indien u een bestelling plaatst op onze website, is het voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst in ieder geval vereist dat u uw Voornaam, Achternaam, Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Plaats, E-mailadres, en Telefoonnummer aan ons verstrekt. Wenst u deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Algemeen klantencontact
De gegevens worden gebruik voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) vragen en/of klachten.
b. Afwikkeling van uw aankoop
Ten behoeve van de overeenkomst(en) die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens om onze producten en/of diensten te kunnen bezorgen en persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.
c. Retourneringen van bestellingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de retournatie van bestellingen te kunnen verwerken.
d. Klantenaccount
Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een klantenaccount aan te maken. De voor het klantenaccount opgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat u deze persoonsgegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast bewaren we in het klantenaccount persoonsgegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen. Uw inloggegevens voor het klantenaccount worden gebruikt voor het beveiligen van uw account op de website.
e. Direct marketing
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u aanbiedingen en acties te sturen, enkel wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
f. Reviews
Indien u een review wilt schrijven, dan kunt u er zelf voor kiezen of uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden in beginsel bij welke review u heeft geschreven om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te kunnen verbeteren en zodat wij eventueel aan de hand van deze review contact met u kunnen opnemen om gerichte vragen aan u te kunnen stellen.
g. Wettelijke verplichting
Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.
h. Reparatie
Om producten voor u te kunnen repareren verwerken wij persoonsgegevens.
i. (Win)acties
Indien u deelneemt aan een (win)actie verwerken wij persoonsgegevens, zodat wij u kunnen benaderen indien u een prijs heeft gewonnen of de keuze anderszins op u is gevallen.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:
• om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;
• ter verdediging tegen juridische aanspraken;
• ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
• om u zoveel mogelijk voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;
Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenaccount. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Het doorsturen van persoonsgegevens aan derden, gebeurt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Zo kunnen wij onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:
a. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en maken wij gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van uw bestelling;
b. in het geval dat u via ons een bestelling plaatst bij een externe verkoper, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze verkopende partij;
c. indien u een bij ons gekocht product ter reparatie aanbiedt, kunnen wij gebruik maken van een derde voor het uitvoeren van deze reparatie. Mocht het noodzakelijk zijn, dan verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze reparateur.
d. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld onze webpartner voor het analyseren van de persoonsgegevens over uw websitegebruik, voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties;
e. voor het verspreiden van marketingmateriaal kunnen we gebruikmaken van leveranciers op het gebied van communicatie en marketing-distributie.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval kunnen wij wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerkt in de hoedanigheid van verwerker, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten zoals omschreven in de AVG.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Veilig afrekenen

U rekent op onze website af middels een beveiligde SSL-verbinding. Een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server en bezoeker. Uw gegevens worden middels de SSL-verbinding gecodeerd verzonden naar de server.

Er zijn maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies en onrechtmatig gebruik/verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo is een account met wachtwoord (welke gecodeerd wordt opgeslagen) noodzakelijk om toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens en bewaartermijn

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat iedere transactie die via de website wordt verricht via een veilig betalingssysteem wordt uitgevoerd, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met onze klantenservice of via klantenservice@hetwijnkasteel.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken dan wel om aan de wet- en regelgeving te kunnen voldoen.

Voor de meeste persoonsgegevens geldt, dat wij die niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot die overeenkomst en voor het waarborgen van de garantie op onze producten. Sommige persoonsgegevens moeten echter langer worden bewaard op grond van de wet. Zo dienen wij bepaalde fiscale documenten zeven jaar te bewaren. Tot slot geldt dat wij uw persoonsgegevens voor direct marketing bewaren totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt tegen deze verwerking.

Uitoefening van uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Wilt u een beroep doen op een van uw rechten, dan kunt u uw verzoek daartoe sturen naar klantenservice@hetwijnkasteel.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, alvorens tot behandeling van uw verzoek over te gaan, verzoeken om uzelf te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-5-2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te passen door middel van het wijzigen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in deze privacyverklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.