Agriculture biologique

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Agriculture Biologique (AB) is een Frans label voor biologische landbouw, opgericht in 1985. Het label is enkel van toepassing op voedingsproducten. Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt.

Het label is verankerd in de Europese en Franse wetgeving. Het wordt beheerd door het Franse Ministerie voor Landbouw en Visserij. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

CRITERIA

AB is een milieulabel.

Het label geeft producten aan die afkomstig zijn uit de biologische landbouw. Die producten moeten voor de volle 100 procent afkomstig zijn uit de biologische landbouw, tenzij het om verwerkte producten gaat: dan moet minimaal 95 procent van de ingrediënten biologisch zijn.

Bij biologische landbouw worden geen kunstmatige meststoffen en chemische pesticiden gebruikt. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet worden gebruikt. Kunstmest en synthetische pesticiden evenmin. Enkel goedgekeurde additieven mogen gebruikt worden.

Sociaal

AB is geen sociaal label.

Het label houdt geen rekening met de arbeidsomstandigheden.

Producenten krijgen geen minimumprijs voor hun producten of een fair trade premie.

Dierenwelzijn

AB besteedt aandacht aan dierenwelzijn en aan de algemene principes van milieuzorg.

WETGEVING

Verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

Verordening van 5 januari 2010: portant homologation du cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux d’élevage et portant application du règlement (CE) n° 834/2007 modifié du Conseil et du règlement (CE) n° 889/2008 modifié de la Commission et les complétant

Meer info: http://www.legifrance.gouv.fr

CONTROLE

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, aangeduid door de Franse overheid.

EXTRA INFO

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op http://www.agencebio.org/.